L-D5 projektowanie stron internetowych projekty stron internetowych www strony internetowe grzegorz ligierko L-D5 istnieje w obecnej formie od połowy 2004 r. Przedstawione portfolio stanowi kompilację kilkunastu projektów internetowych i multimedialnych, które powstawały w ciągu ostatnich kilku lat. Są to głównie strony i aplikacje internetowe, dużo wizualizacji 3D architektury oraz grafika DTP. Część zamieszczonych projektów to prace komercyjne a część nie. Strony i aplikacje internetowe stanowią obecnie główny obszar zainteresowania L-D5. W swych pracach L-D5 bazuje na wieloletnich doświadczeniach z programowaniem oraz grafiką 2d/3d wykorzystując cały swój potencjał do tworzenia dobrej jakości, funkcjonalnych i estetycznych projektów sieciowych dla swoich klientów. Internet aplikacje SCR Baza kwartałów SCR Baza danych kwartałów www.scr.pl Szczecińskiego Centrum Renowacji. Interfejs bazy danych w formie graficznej mapy kwartałów miejskich wykonanej we Flash'u komunikuje się z bazą PostgesSQL za pośrednictwem PHP. Całość projektu powstała w ciągu około roku i jest wciąż rozwijana. W obecnj postaci umożliwia między innymi takie operacje jak dodawanie i edycję budynków, klatek, lokali, mieszkańców oraz okresowych przeglądów budynków. Posiada funkcje wydruku mapy budynków oraz wydruku danych do formatu PDF. Mapa wyposażona jest w kilka zestawów kolorystycznych wypełnień budynków, które służą różnicowaniu budynków ze względu na ich rodzaj, zaawansowanie przebiegów renowacyjnych, właściciela, upływających przeglądów okresowych. Dodatkowo aplikacja jest wyposażona w moduły poszukiwania danych w postaci graficznej (szybkie szukanie) oraz tekstowej (formularz poszukiwań danych). Strony Romero Ela Romero Site Ela Romero jest posłanką z ramienia SdPl w Polskim Parlamencie. www.romero.pl Villa-Merry to dwa przyjemne, bliźniacze pensjonaty w Świnoujściu. RolloChloro to nieoficjalna grupa ludzi jeżdżących na rolkach. Strona zawiera minilistę dyskusyjną utrzymywana w XML, galerię zdięć z hokeja i wypadów rolkowych oraz skład grupy. Ministrona AtBL studia architektonicznego Atelier B+L. Znajdują się tu skrótowe informacje o architektach oraz kilka projektów i realizacji. Niebawem ruszy projekt nowej wersji ATBL.pl 3D Wizualizacja Pasaż handlowy pasażu handlowego w jedym ze szczecińskich kwartałów. Sala dla Poznańskiej Akadamii Rolniczej projektu konkursowego sali wykładowej wraz z kompleskem usługowo-sanitarnym na terenie Poznańskiej Akademii Rolniczej. Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej Biblioteka Główna PS projektu konkursowego Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej. Elbaco projektu hali produkcyjnej dla firmy Elbaco. TwinArt Hotel projektu hotelu nadmorskiego z basenem i salą gimnastyczną. projektu nadmorskiego hotelu w Juracie. Lutniana projektu budynku wielorodzinnego w Szczecinie. Malta projektu letniego toru saneczkowego w szczecińskim Parku Kasprowicza (firma Malta Sky - Poznań). IAVMB Obiekty "lowpoly" do gry Search And Rescue 2 firmy Interactive Vision (Dania). Obiekty są własnością IAV. Powstawały w trakcie półrocznej pracy dla odziału IAVMB w Szczecinie. MuliHekk Eksperyment Skutki uboczne eksperymentów z 3D. Animacje Harbal Animacja promująca pracę reżyserską Tomasza Manna w oparciu o "Zbyt długą samotność" Bohumila Hrabala.]]> Submarine łodzi podwodnej. Projekt szkolny. DTP Różne Przykłady grafiki i projektów DTP do druku Kontakt blackmail@poczta.fm 71-792 Szczecin Polska started it's activity in 2004 r. The presented portfolio forms a compilation of different web and multimedia issues that where being created during past years. This are mainly web sites and aplications, many 3D architecture visualization and DTP graphics. Some of them are commercial products and some are not. Web design and web applications is the core activity of L-D5. L-D5 bases on the past 2d/3d and programming experiances in order to create quality, functional and aesthetic web content for it's clients. Web Aplications SCR Quarter Base City quarter database Stettin Renovation Centre. The graphical database intrface is created in Flash. It communicates with the PostgreSQL-stored data through PHP. Whole project was created during one year and it's still under development. In the present form it allows adding and editing buildings, premises, tenants and building periodical surveys. It contains map and data to PDF printing tools and data searching modules. It also permits to to diferenciate buildings properties by using a dynamic color legend attached to the Flash map. Sites Elizabeth Romero home page. Elizabeth Romero, is a member of the Polish Parliament. are two nice twin hotels i Świnoujście (nothern Poland). RolloChloro is a inoformal group of people practising some inline skateing. It has a mini-forum module based on XML, some foto-galleries and streaming video. (noncommercial site) Atelier B+L minisite Atelier B+L is a architecture studio. The actual site is a noncommercial Visualization Trade complex in Szczecin. Auditorium AAoP Auditorium and public facilities buildings for the Agricultural Academy of Poznań. Main Library Main Library PUoS building of the Politecnical Univ. of Szczecin. Factory depot Hotel in maritime area with fitness anex. Hotel in maritime area - Jurata. Condominium in Szczecin. Summer sledge tube in Park Kasprowicza (Szczecin). "Low-poly" objects for 'Search and Rescue' PC game from Interactive Vision (Denmark). MuliHekk Staged garage visualization. Experimental Experimental works Animation promoting a drama based on Bohumil's Hrabal "Too long loneliness" directed by Tomasz Mann Submarine animation Diverse Some examples of printable graphics Foto Contact Poland